مدیریت فناوری اطلاعات
ارائه مقالات مدیریت و فناوری اطلاعات، پسوردهای دانشگاه ها ( sciencedirect, IEEE,Emerald, Proquest )، کنفرانس ها و عمره دانشجویی


اولین کنفرانس بین المللی بازاریابی خدمات بانکی
ارسال در تاریخ چهارشنبه 28 مرداد‌ماه سال 1388 توسط حسین

http://www.bankmarketing.ir/fa/pictures/m13.gif


محورهای کنفرانس

  • جایگاه و نقش بازاریابی در عرصه رقابت بانکی
  • الگوها و استراتژی های بازاریابی خدمات بانکی
  • مهارتهای مورد نیاز در بازاریابی فروش خدمات بانکی(مدیریت شعب)
  • تحقیقات بازار در حوزه خدمات بانکی
  • نظام ارتباطات یکپارچه بازاریابی خدمات بانکی
  • بازاریابی اینترنتی در بانکداری
  • مدیریت ارتباط با مشتریان در نظام بانکی
  • ارزیابی ، اعتبار سنجی و طبقه بندی مشتریان بانکها
  • رضایتمندی و عوامل موثر بر رضایت مشتریان بانکها
  • آسیب شناسی تبلیغات و بازاریابی در نظام بانکی ایران
  • مدیریت نام و نشان تجاری(برند) در بانکها
  • نمونه هایی از تجربه های موفق بازاریابی در ایران و جهان
  • چالشهای ارائه خدمات در نظام بانکی ایران
  • بازاریابی خدمات بانکداری الکترونیک در ایران(راهکارها،موانع و چالشها)
  • روانشناسی امور مشتریان در شعب بانکها
  • اخلاق حرفه ای در مدیریت بانکداری و بازاریابی خدمات بانکی
  • نقش انسجام و یکپارچگی برنامه های بازاریابی بانک در توسعه منابع
  • از رفاقت بانکی تا رقابت بانکها (سیر تاریخی)
  • بررسی ساختار سازمانی واحدهای بازاریابی نظام بانکی ایران
  • معرفی برنامه ها و نرم افزارهای مربوط به مدیریت بازاریابی خدمات بانکی

http://www.bankmarketing.ir/fa/pictures/m12.gif


تقویم برنامه های کنفرانس
موضوع تاریخ
آغاز ثبت نام در کنفرانس و نمایشگاه 1388/03/01
آغاز ثبت نام در کارگاه های آموزشی 1388/03/15
آخرین مهلت ارسال مقالات 1388/07/31
آخرین مهلت ثبت نام در کنفرانس و کارگاه های آموزشی و نمایشگاه 1388/07/31
آخرین مهلت درج آگهی در کتاب نمایشگاه 1388/08/15
موضوع تاریخ
آغاز ثبت نام در کنفرانس و نمایشگاه 1388/03/01
آغاز ثبت نام در کارگاه های آموزشی 1388/03/15
آخرین مهلت ارسال مقالات 1388/07/31
آخرین مهلت ثبت نام در کنفرانس و کارگاه های آموزشی و نمایشگاه 1388/07/31
آخرین مهلت درج آگهی در کتاب نمایشگاه 1388/08/15


سایت کنفرانس :

http://www.bankmarketing.ir

          
طبقه بندی:

Share/Bookmark

ابزار وبلاگ

قالب وبلاگ